استراتژی سئو

استراتژی سئو به معنی پیش گویی و یا پیش بینی نیست. استراتژی سئو یعنی روشن کردن مسیر سئوی یک سایت، یعنی بدانی فردا چه خواهی کرد، و دیروز چه کاری کردی و امروز کجا هستی.

استراتژی سئو بدون تحلیل همانند حرف بی عمل است، باید تحلیل کنید تا بتوانید استراژی سئو را پیاده سازی کنید. باید چشم انداز شرکت را بدانید و باید نسبت به نیروها و توانایی های آن‌ها آگاهی داشته باشید و باید بدانید شرکت چه میزان بودجه برای سئو در نظر میگیرد و یا حداقل بدانید که حداقل و حداکثر بودجه چقدر است. باید قدرت رقبا را ارزیابی کنید. ارزیابی هم نباید یک بعدی باشد. باید از جنبه محتوا، بک لینک و همینطور مسئله های فنی یک سایت را تحلیل کنید.

باید خود را برای تغییرات لحظه ای الگوریتم های گوگل آماده کنید. باید خود را به افت‌ها و همینطور افزایش ها اماده کنید. باید پنل ها و برناهه های مختلف آماده داشته باشید، اگر نقشه A جواب داد سریع نقشه B که از قبل آماده بوده را پیاده سازی کنید.

در استراتژی باید واقع بین باشید، باید طبیعی کار کنید و یا حداقل سعی کنید طبیعی دیده شوید. تغییرات گاهی سخت و گاهی خوب است. سخت یعنی به ضرر شما و این یعنی طبیعی نیستید. و خوب یعنی طبیعی هستید و یا شانس داشتید.

به شکل خلاصه استراتژی سئو یعنی نگاه کردن به سایت از بالا درحالی که به جزئیات دقت میکنیم.

چه کاری وظیفه متخصص سئو است و چه کاری نیست

گاهی نگاه های اشتباهی نسبت به وظایف و ظیفه های متخصص سئو وجود دارد که قصد دارم برخی از آن‌ها را در قالب این مقاله تصحیح کنم. البته اگر شما نکته نظری در این مورد داشتید بسیار خوشحال میشوم در نظرات درج کنید تا این مقاله تکمیل شود. چه چیزی وظایف متخصص سئو است؟ ۱) [...]